Další služby

Školení jeřábníků a vazačů

Jeřáby smí být obsluhovány pouze zaškolenou osobou, která má platný průkaz. Provádíme školení jeřábníků i vazačů.

Naším dlouhodobým cílem je poskytovat komplexní služby související s dodávkami a provozem jeřábů. Kromě základních služeb najdete v naší nabídce i další:


Pomoc s realizací Systému bezpečné práce

Při provozu zdvihacích zařízení vzniká celá řada rizik. Proto každý provozovatel je povinen zpracovat provozní předpis, tzv. systém bezpečné práce, který je jednoznačný, srozumitelný a hlavně funkční.

REMO CZ nabízí pomoc s vyřešením tohoto zákonného požadavku.


Odborné posudky

Nabízíme odborné posudky i mimo zákonné požadavky. Např. z pohledu bezpečnosti práce, elektroinstalace atd.


Práce na vybraných strojích

Můžeme nabídnout práce na následujících strojích:

  • Soustruh R5
  • Soustruh SU63
  • Horizontální vyvrtávačka H100A
  • Pásová poloautomatická pila Bomar Workline 610.450 DGH s kolmým řezem až do 450 (610)mm

Zaměření a rektifikace jeřábových drah

Nedílnou součástí našich nabízených služeb je také zaměřování jeřábových drah a kladkostrojových drážek. Dle normy posoudíme stav jeřábové dráhy a v případě nevyhovujícího stavu jsme schopni provést rektifikaci jeřábových drah, či jejich výměnu.


Revize a revizní zkoušky jeřábů a kladkostrojů


Revize elektrických instalací objektů, hromosvodů, ručního nářadí a spotřebičů


Kovoobrabění na vybraných strojích


Výroba ocelových konstrukcí a zámečnické práce