Revize a zvláštní posouzení stavu

Provádíme revize elektrických zařízení, zdvihacích zařízení, revizní zkoušky a zvláštní posouzení jeřábů.

"Zvláštní posouzení" je termín definovaný normou dle ČSN ISO 12482-1. Smí ho provádět pouze pracovníci certifikovaní výrobcem jeřábu nebo soudní znalci s příslušnou kvalifikací.

Na jeřábech jsou prováděny inspekce v intervalech odpovídajících ISO 9927-1, jestliže se jeřáb přibližuje k projektovaným omezujícím podmínkám provozu, musí být provedeno zvláštní posouzení stavu jeřábu.

Zvláštní posouzení zhodnotí stav zdvihací mechaniky a doporučí výměnu opotřebovaných nebo poškozených dílů, tak aby mohl pokračovat bezpečný provoz jeřábu.